Umowa

Szanowni Państwo,

z dniem 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, w skrócie „RODO” zastępując dotychczasowe przepisy prawne w przedmiocie ochrony danych, w szczególności Ustawę o ochronie danych osobowych i inne akty prawne, wydane na bazie Dyrektywy 95/46/WE. W ramach współpracy między Luna Polska Sp. z o.o. i Partnerami dochodzi do przetwarzania danych osobowych, tym samym Strony są zobowiązane do zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art.28 ust.3 RODO. Mając powyższe na uwadze wszyscy Partnerzy są zobowiązani do zawarcia umowy powierzenia przetwarzania, w formie elektronicznej w poniższym formularzu.